• 2734
  • 40932395_235473490434957_643157230723530752_n
  • 41038994_527212817736959_8434831584795820032_o20
  • 41184384_526781137780127_6842022802497732608_n
  • 43712959_2024333274299711_6142906241011154944_n
  • 69645867_894362077591481_5884938638218756096_o_2087187535
  • 42353723_879960978865724_6644044210519408640_n
  • 69702912_894361530924869_6248357837135675392_o_1256e124c8
  • 70258925_894361940924828_6399052116245086208_o_c7cbb87c30
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2021 - 2022 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), để tổ chức thực hiện có chất lượng Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) theo Thông tư số 51/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT; trên cơ sở Kế hoạch số 2823/KH-SGDĐT ngày 24/12/2022 của Sở GDĐT Quảng Trị về việc xây dựng học liệu, ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3